śliwy

Śliwy – w okresie lipca do października:
Empress
Węgierka
Herman
Bluefre
President
Oneida
Stanley